کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

صنعت سرگرمی

فرصت استثنایی اخراج

معاون منابع انسانی سابق مایکروسافت می‌گوید بسیاری از اخراج‌هایی که در شرکت‌های بزرگ شاهدش هستیم، از پیش برنامه‌ریزی شده بودند و شرکت‌ها تنها به دنبال یک زمان مناسب می‌گشتند.