مرور برچسب

فین تک

سرویس اعتباری اسنپ؛ آغازگر شیوه نوین پرداخت در ایران / ورود اسنپ‌پی به صنعت پرداخت

سرویس اعتباری اسنپ‌ با مدل «الان بخر، بعداً پرداخت کن» (Buy Now, Pay Later) که به اختصار BNPL نامیده می‌شود، در اسنپ راه‌اندازی شده و تاکنون در دسترس بیش از یک‌ میلیون نفر از کاربران اسنپ قرار گرفته است. کاربران اسنپ، با استفاده از این روش