مرور برچسب

لجستیک

چهره سال لجستیک اقتصاد نوآوری/پشوتن پورپزشک/توسعه فروش در اینستاگرام

گفت‌وگو با پشوتن پورپزشک، مدیرعامل پادرو؛ او درباره این کسب‌وکار که تمرکز خود را بر تجارت اجتماعی گذاشته است و دو سرویس پادروپین و پادروشاپ توضیح می‌دهد و از برنامه‌های آینده پادرو می‌گوید