رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

لینا خان

زنگ خطری برای هالیوود / لینا خان هشدار می‌دهد

«لینا خان»، رئیس کمیسیون تجارت فدرال (FTC)، در مورد اعتصابات هالیوود می‌گوید نشانه‌هایی در این اعتصابات وجود دارند که حاکی از مشکلات زیاد در این صنعت هستند. خان اظهار داشت انجمن نویسندگان آمریکا که از دوم ماه می دست به اعتصاب زده‌اند، اخیراً در