کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

ماهگل صالحی

مبارزه با نگاه تبعیض‌‌آمیز جامعه / گفت‌و‌گو با ماهگل صالحی که در صنعت موسیقی کسب‌وکارداری می‌کند

شغل‌هایی هستند که در فضای مردانه‌ جامعه‌ ما به‌صورت بدیهی و بدون هیچ تعجبی حذف شده‌اند و آنچنان خاموش‌اند که گویا هرگز به وجودشان نیازی نبوده‌ است. شغل‌هایی که درآمد نسبتاً خوبی نیز دارند؛ صدای خاموش زنانی که از دیرباز همراه مراسم جشن و سرور