مرور برچسب

مجید گودینی

کارمان آموزش تخصصی است! / گفت‌و‌گو با محمدحسین برمایون و مجید گودینی هم‌بنیان‌گذاران نماتک

هم‌بنیان‌گذاران نماتک می‌گویند اگر همین امروز شرکت‌های بزرگ روی تربیت نیروی انسانی ماهر سرمایه‌گذاری نکنند، فردا چالش‌های بزرگی خواهند داشت