مرور برچسب

محمدمهدی مؤمنی

اعتبار یک‌میلیونی دردی از کاربر دوا نمی‌کند / گفت‌و‌گو با محمدمهدی مؤمنی، مدیرعامل ازکی‌وام

محمدمهدی مؤمنی می‌گوید کشور در وضعیت استهلاک قرار دارد و برنامه‌هایی چون اینترنت طبقاتی به هدررفت بیشتر و خروج نیروهای متمرکز از کشور می‌انجامد.