کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

مرکز رشد تجاری

نخستین مرکز رشد کسب‌وکار در پی ساختن تک‌شاخ نبود / تبدیل شدن یک مزرعه جوجه‌کشی به نخستین مرکز رشد تجاری مدرن

داستان نخستین مرکز رشد تجاری جهان کم‌وبیش با حدود 24،400 مترمربع فضای متروک کاری آغاز می‌شود. اوایل دهه 1960 زمان خوبی برای جوجه‌کشی بود و شرکت جوجه‌کشی Mount Hope به محلی برای نگهداری قفس‌های مازاد نیاز داشت که آن را در باتاویا (Batavia) شهری کوچک