مرور برچسب

مسعود حسینی

هم‌نشینی داده و هوش‌ مصنوعی

آرش میرصادقی و مسعود حسینی در بابل و با «عصر داده» سرویس‌هایی چون ونش، ونیفای و شاکو راه‌ انداخته‌اند و به شرکت‌های مختلفی از جمله تاپ، به‌پرداخت، دیجی‌پی، فینوتک، فرابوم، کاسپین و پادیوم و... ارائه سرویس می‌کنند