کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

معاون امور مجلس وزارت ارتباطات

معاون امور مجلس وزارت ارتباطات اعلام کرد / در آزادسازی داده تعارض منافع بیداد می‌کند

آزادسازی داده‌‌ها و اطلاعات مخصوصا از طریق دستگاه‌های دولتی با چالش‌های گوناگونی از نظر رضا باقری اصل، معاون امور مجلس وزارت ارتباطات و جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال مواجه است، اما به باور او اصلی‌ترین چالش در آزادسازی داده، تعارض