کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

مهسارزاقی

مهسا رزاقی، مدیر منابع انسانی رمزینکس مطرح کرد / برند کارفرمایی متأثر از تحولات اجتماعی است

مهسا رزاقی، مدیر منابع انسانی رمزینکس در گفت‌وگو با «کارنگ» از اهمیت چگونگی شکل‌گیری برند کارفرمایی گفته است. به گفته او در ساخت برند کارفرمایی ابتدا باید فرهنگ یک سازمان بر اساس معیارهایی همچون فرهنگ و ارزش‌های یک جامعه شکل بگیرد. او در این