مرور برچسب

نسخه چاپی کارنگ

کارنگ شصتم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ، به شصتمین شماره خود رسید. تازه‌ترین شماره کارنگ با عکس جلدی از محمدمهدی شریعتمدار، مدیرعامل جیبیت، منتشرشده که همراه با گفت‌وگویی مفصل است. جیبیت در حال حاضر پلتفرم خدمات پرداخت و مالی است،

کارنگ پنجاه‌ونهم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ، به پنجاه‌ونهمین شماره خود رسید. تازه‌ترین شماره کارنگ با عکس جلدی از مهدی عبادی، هم بنیان‌گذار و مدیرعامل وندار، منتشرشده که همراه با گفت‌وگویی مفصل است. عبادی می‌گوید از روز اول هدفمــان

کارنگ پنجاه‌وهشتم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ به پنجاه‌وهشتمین شماره خود رسید. تازه‌ترین شماره کارنگ با عکس جلدی از نسیم توکل، رئیس هیئت‌مدیره عرش گستر و مدیرعامل قطعه‌آزمون، منتشرشده که همراه با گفت‌وگویی مفصل است. توکل می‌گوید بیشترین

کارنگ پنجاه‌وهفتم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران این هفته با سه مجله متفاوت و خواندنی منتشرشده است. کارنگ که هر هفته به مهم‌ترین مسائل اقتصاد نوآوری ایران و جهان و گفت‌وگو با چهره‌ها و فعالان کسب‌وکاری این حوزه می‌پردازد این هفته در کنار ضمیمه هفتگی رمزارز

کارنگ پنجاه‌وششم منتشر شد

◼️هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ به پنجاه‌وششمین شماره خود رسید. تازه‌ترین شماره کارنگ با عکس جلدی از نیما قاضی رئیس انجمن تجارت الکترونیک منتشرشده که همراه با گفت‌وگویی مفصل است. ◻️قاضی معتقد است ما هنوز در کار صنفی تجربه لازم را

کارنگ پنجاه‌وپنجم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ به پنجاه‌وپنجمین شماره خود رسید. تازه‌ترین شماره کارنگ با عکس جلدی از حسین اسلامی، رییس هیئت‌مدیره سازمان نصر تهران منتشرشده که همراه با گفت‌وگویی مفصل است. اسلامی معتقد است نصر تهران در دوره ششم در

کارنگ پنجاه‌وچهارم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ به پنجاه‌وچهارمین شماره خود رسید. تازه‌ترین شماره کارنگ با عکس جلدی از رضا باقری اصل، جانشین رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال منتشرشده که همراه با گفت‌وگویی مفصل است. باقری اصل می‌گوید اعضای کارگروه

کارنگ پنجاه‌وسوم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ به پنجاه‌وسومین شماره خود رسید. تازه‌ترین شماره کارنگ با عکس جلدی از محمدرضا جمالی، مدیرعامل نبض‌افزار منتشرشده که همراه با گفت‌وگویی مفصل است. جمالی‌ که در حوزه رگ‌تک فعال است، طی این سال‌ها با نگاه

کارنگ پنجاه‌و‌دوم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایرانِ، کارنگ به شماره پنجاه‌و‌دوم رسید. در این شماره از کارنگ به موضوع انتخاب شهاب جوانمردی مدیرعامل شرکت فناپ در کمیسیون تنظیم مقررات پرداخته شده است. کمیسیونی که با وجود اهمیت آن در ساختار قانون‌گذاری حوزه فاوا

کارنگ پنجاه‌ویکم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ به پنجاه‌ویکمین شماره خود رسید. تازه‌ترین شماره کارنگ با عکس جلدی از مجید دهبیدی‌پور، رییس پارک علم‌وفناوری دانشگاه شریف منتشرشده که همراه با گفت‌وگویی مفصل است. در این گفت‌وگو دهبیدی‌پور درباره