کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

هایپرلوکال

قصه جدید خرده‌فروشی

چه روندهایی کمک می‌کنند تا خرده‌فروشان در بحران ۲۰۲۳ روند رشد خود را طی کنند؟