مرور برچسب

هفته جهانی کارآفرینی

هشتمین هفته جهانی کارآفرینی ایران هم‌زمان با 180 کشور جهان برگزار می‌شود

هفته جهانی کارآفرینی ایران امسال برای هشتمین سال متوالی به همت باشگاه کارآفرینی ایران و مرکز کارآفرینی ایران و به حمایت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران از 17 تا 23 آبان 1400 هم‌زمان با بیش از 180 کشور جهان برگزارمی شود. هدف از برگزاری این