کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

هلدینگ تجارت الکترونیک اول

کامران ناظمی در رویداد ۹ ژانویه مطرح کرد / تحقق آزادی مالی؛ مهم‌ترین مسئولیت هیتوبیت

فاطمه شایگان / کامران ناظمی، مدیر خدمات سازمانی هیتوبیت در رویداد ۹ ژانویه به معرفی راهکارهای سازمانی هیتوبیت و خدمات ویژه‌ای که در اختیار سازمان‌ها قرار داده‌اند پرداخت و همچنین از مسئولیت‌های تعیین‌شده در این صرافی سخن گفت. به گفته ناظمی