کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

هم‌آوا

مهلت تخلیه کارخانه نوآوری آزادی یک سال دیگر تمدید شد

کارخانه‌های نوآوری بازیگران جدید اکوسیستم نوآوری محسوب می‌شوند و محل تجمع استارتاپ‌ها هستند و خدمات و امکانات مورد نیاز آنها را فراهم می‌کنند. کارخانه نوآوری آزادی به‌عنوان اولین کارخانه نوآوری کشور شناخته می‌شود که در پاسخ به نیاز کارآفرینان