کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

هوش تجاری

پیشرو بودن هزینه دارد

گفت‌وگو با مهدی نیامنش، مدیرعامل هلدینگ فناوری «بنتک» درباره حوزه‌هایی که این هلدینگ سرمایه‌گذاری به‌ آن‌ها توجه ویژه‌ای دارد