مرور برچسب

وزارت صمت

وزارت صمت اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی را به 2 اتحادیه تفکیک کرد

وزارت صنعت، معدن و تجارت با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه کسب و کارهای مجازی «توزیعی» و اتحادیه کسب و کارهای مجازی «خدماتی» موافقت کرد. با توجه به سیاست‌های وزرات صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر تولیت تمام فعالیت‌های مربوط