مرور برچسب

ونچرز

ایران؛ جامعه کوتاه‌مدت \ گفت‌و‌گو با مجید کمالو، مدیرعامل آرنو ونچرز

مجید کمالو معتقد است عوامل مختلفی بر فراز و فرود کسب‌و‌کارهای نوآور و سرمایه‌گذاری خطرپذیر تأثیر داشته و باید همه جنبه‌ها را در کنار هم بررسی کنیم تا به درک درستی برسیم