کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

پارسا کاکوئی

بهشتی پر از ملال و تکرار

درباره ویدئوی تبلیغاتی فرش بهشتی؛ برندی که زمانی با سام درخشانی به‌عنوان سفیر برند تبلیغات ماندگاری ارائه داد، حالا با یک موزیکال ملال‌آور می‌خواهد مخاطب جذب کند