کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

کلان داده

درهم‌تنیدگی کلان‌داده‌ها و تکامل فناوری مدیریت داده‌ها / چالش‌ها و راه‌کارهای استفاده از آمار

برخی از صاحب‌نظران مدیریت داده، برای شرح کلان‌داده (Big Data) چنین گفته‌اند: «مقدار عظیم، طاقت‌فرسا و غیرقابل کنترل اطلاعات». جان گرانت نیز آن‌گاه که در سال 1663 در حال بررسی طاعون بوبونیک بود که اروپای آن زمان را به ویرانی می‌کشاند، با «مقدار