مرور برچسب

گفتمان سازی

چهره سال اقتصاد نوآوری ایران در گفتمان‌سازی/فرزین فردیس

در میان چهره‌های تازه ‌گل‌کرده اکوسیستم نوآوری ایران شاید هیچ‌کس به اندازه فرزین فردیس شایسته عنوان گفتمان‌ساز اقتصاد نوآوری نباشد؛ کسی که چه با لباس بیزینس‌من‌ها و چه با شکل و شمایل استارتاپی‌ها، از مفاهیم و چهارچوب‌های نوآوری درست حرف