رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

یونسکو

مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکوی ایران از تلاش برای ثبت‌نام خوارزمی در فهرست شخصیت‌های جهانی می‌گوید / خوارزمی؛ الگوریتم و علم انفورماتیک

مسئول ثبت مشاهیر ایران در یونسکو درباره غنای فرهنگی در زمینه مشاهیر می‌گوید: «در یونسکو افزون بر ۱۹۰ کشور جهان حضور دارند و ایران در این میان جزو پنج کشور اصلی در حوزه میراث مشاهیر است. در حال حاضر ۴۱ شخصیت ما در فهرست مشاهیر جهانی یونسکو قرار گرفته…