بانک ملت همچنان صدرنشین است

هشتادوچهارمین گزارش اقتصادی شاپرک منتشر شد

هشتادوچهارمین گزارش اقتصادی شاپرک منتشر شد. بر اساس این گزارش در خردادماه ۱۴۰۱ بالغ بر 702/3 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به اردیبهشت‌ماه رشد 34/4 درصدی در تعداد و 60/8 درصدی در ارزش ریالی داشته است.

تراکنش‌های خرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ از نظر تعدادی 88/11 درصد و از نظر ریالی 19/31 درصد رشد داشته است.

تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به اردیبهشت‌ماه رشد منفی 93/0 درصدی داشتند. به نظر می‌رسد علت این تغییر، کاهش منفی 00/1 درصدی تعداد ابزار کارت‌خوان فروشگاهی است.

ابزارهای پذیرش اینترنتی در خرداد ۱۴۰۱ به نسبت اردیبهشت‌ماه رشد 29/3 درصدی را تجربه‌ کرده‌اند. تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با کاهش 70/7 درصدی همراه بوده است.


عملکرد ماهیانه شرکت‌های پرداختی


در این بخش از گزارش با مطالعه شاخص‌های عملکرد تعدادی و مبلغی شرکت‌ها در کل و همچنین به تفکیک هر یک از ابزار‌های پذیرش و نوع سرویس، تصویری کلی از وضعیت آنها در صنعت پرداخت الکترونیکی کارت ترسیم شده است.
در شاخص سهم تعدادی تراکنش‌ها، شرکت «پرداخت الکترونیک سامان» با سهم 06/21 درصدی مانند ماه‌های قبل در صدر قرار دارد. در مؤلفه سهم مبلغی هم مانند ماه گذشته «به‌پرداخت ملت» با اختصاص سهم 04/20 درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت «پرداخت الکترونیک سامان»، دومین شرکت بازار، با این شرکت حدود ۳ درصد است. این شاخص در مؤلفه تعدادی معادل 36/1 درصد گزارش می‌شود.

مقایسه نمودارها با شکل‌های مشابه در گزارش اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ حکایت از آن دارد که در مؤلفه سهم تعدادی، بین دو شرکت آسان‌پرداخت پرشین و پرداخت الکترونیک پاسارگاد و دو شرکت فراپردازان آروند امید و پرداخت الکترونیک سپهر جابه‌جایی اتفاق افتاده است.

شرکت پرداخت الکترونیک سداد و کارت اعتباری ایران‌کیش نیز در مؤلفه سهم مبلغی جابه‌جا شده‌اند.
بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش کارت‌خوان فروشگاهی نسبت به ماه گذشته با افزایش 29/0 درصدی به شرکت پرداخت الکترونیک سداد تعلق دارد.

شرکت پرداخت الکترونیک سامان با 96/4 درصد کاهش، بیشترین اختلاف سهم در مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی را داشته است. این شرکت همچنین در ابزار پذیرش موبایلی با کاهش 79/11 درصدی، بالاترین تفاضل را نشان می‌دهد.

عملکرد دو شرکت‌ الکترونیک دماوند و فراپردازان آروند امید به‌ گونه‌ای است که کمترین مبلغ و تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش مختلف را به خود اختصاص داده‌اند.


سهم بازار بانک‌های پذیرنده


این بخش شاخص گستره فعالیت هر یک از بانک‌ها در پذیرش تعداد و مبلغ تراکنش‌های پشتیبانی‌شده در شبکه شاپرک را نشان می‌دهد. در نمودارهای مربوطه ۹ بانک نخست با بالاترین سهم تعدادی و مبلغی در شبکه پرداخت آورده شده و سایر بانک‌ها در نموداری تحت عنوان سایر آمده‌اند. «بانک ملت» با سهم 99/18 درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم 15/19 درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، همچنان با اختلاف زیاد، بالاترین سهم از پذیرش تراکنش‌های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک‌های پذیرنده قرار گرفته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.