کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران

حرکت به سمت بانکداری رسانه اجتماعی

روش‌های تحلیل رسانه‌های اجتماعی

در سال‌های اخیر بازاریابی رسانه‌های اجتماعی نقش مهمی در دستاوردهای صنعت بازاریابی ایفا می‌کنند و ابزارهای تجزیه‌وتحلیل رسانه‌های اجتماعی منبع مهمی از اطلاعات بازاریابی استراتژیک هستند. با حجم زیادی از داده‌هایی که هر روز در رسانه‌های اجتماعی پست می‌شوند، ابزارهای گوش‌دادن اجتماعی (Social Listening Tools) به یک مؤلفه مهم در تجزیه‌وتحلیل مخاطبان، تحقیقات رقابتی و تحقیقات محصول تبدیل شده‌اند.

هسته تجزیه‌وتحلیل رسانه‌های اجتماعی جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌های مخاطبان است که می‌بایست بر اساس آن تصمیمات کسب‌وکار را پایه‌گذاری کرد. منزیرا در پژوهش خود در سال 2018 انواع تحلیل در رسانه‌های اجتماعی را بررسی و چارچوبی را پیشنهاد کرده که مؤسسات می‌توانند از آن برای استخراج ارزش از داده‌های جمع‌آوری‌شده از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی خود استفاده کنند. در بخش زیرتعدادی از این روش‌ها ارائه شده است.

مدل‌سازی موضوع (Topic Modelling)
شرح: تشخیص مضامین یا موضوعات با کاوش و غربال‌کردن قسمت بزرگی از متن گرفته شده که با استفاده از آمارهای پیشرفته و یادگیری ماشین، به شناسایی موضوعات/ موضوعات پنهان کمک می‌کند.

نمونه کاربرد:
سیاست (اندازه‌گیری و مدیریت افکار عمومی)؛
بهداشت عمومی (آگاهی‌های مرتبط با سلامت)؛
کسب‌وکار (نام تجاری ذکرشده، توسعه محصول و غیره).

ایده‌کاوی (Opinion Mining)
شرح: تحلیل عقاید، دیدگاه‌ها و باورها را بر اساس معیارهایی تحلیلی می‌سنجد. ایده‌کاوی شبیه به تحلیل احساسات است، اما بیشتر بر دیدگاه‌ها، باورها و قضاوت‌ها تمرکز می‌کند و در وهله اول احساسات مثبت یا منفی را در نظر می‌گیرد.

نمونه کاربرد:
تجارت الکترونیک (پیش‌بینی تقاضا و رویداد آینده)؛
امور مالی (پیش‌بینی بازار سهام)؛
منابع انسانی (استخدام، حفظ و ارتقای فرد مناسب)؛
بازاریابی (شناخت نام تجاری، سهم صدا).

تحلیل احساس (Sentiment Analysis)
شرح: تحلیل احساسات فرد، گروه و جوامع را نسبت به هر نوع رویداد، محصول، خدمات، برند و غیره اندازه‌گیری می‌کند. تجزیه‌وتحلیل احساسات شبیه به ایده‌کاوی است، اما به تفسیر عمیق‌تر از داده‌های احساسات عمومی/ مصرف‌کننده/ کاربر اشاره دارد؛ ارزیابی‌ها، نگرش‌ها و احساسات نسبت به موجودیت‌هایی مانند محصولات، خدمات، سازمان‌ها، افراد، مسائل، رویدادها، موضوعات و ویژگی‌های آنها.

نمونه کاربرد:
تجارت الکترونیک (توصیه محصول/ برند، نیازهای بهبود محصول)؛
روابط عمومی (افکار عمومی و احساسات)؛
سیاست (احساسات عمومی و ارزیابی، محبوبیت، پذیرش ایده جدید)؛
بازاریابی (بینش و احساسات مصرف‌کننده، طراحی کمپین)؛
خدمات (توصیه خدمات و تبلیغات شفاهی، بهبود خدمات)؛
زنجیره تأمین (پیش‌بینی تقاضای محصول)؛
امور مالی (قیمت بازار سهام).

تحلیل شبکه‌های اجتماعی (Social Network Analysis)
شرح: تجزیه‌وتحلیل شبکه‌های اجتماعی، انواع و عمق رابطه بین شبکه‌ها را اندازه‌گیری می‌کند. بسیاری از محققان تحلیل شبکه‌های اجتماعی را مهم و تأثیرگذار می‌دانند. تجزیه‌وتحلیل شبکه اجتماعی از نودهایی تشکیل شده که گره‌ها را فراخوانی می‌کنند و با گره‌های دیگری با علاقه، دانش، نظر و… مشابه مرتبط هستند. تکنیک تجزیه‌وتحلیل داده‌ها شامل تعداد گره‌ها، فراوانی یال‌ها و بردارهای ویژه (مانند الگوریتم رتبه صفحه) است.

نمونه کاربرد:
CRM (رابطه بین گروه‌ها و سایر انجمن‌ها و برندها)؛
سیاست (رابطه بین گروه‌ها و جامعه)؛
بازاریابی (تأثیرگذاری برند یا تأثیرگذاری احساسات یا شناسایی رهبر جامعه)؛
حوزه‌های عملکردی شامل تولید و عملیات (پیش‌بینی فروش، پیش‌بینی عملیات، کانال‌های تحویل).

تحلیل روند (Trend analysis)
شرح: پیش‌بینی روند بازار یا رفتار مشتری با استفاده از داده‌های تاریخی است و اثربخشی کمپین تبلیغاتی، تغییرات در احساسات مصرف‌کننده و بازارهای سهام را مشخص می‌کند.

نمونه کاربرد:
پیش‌بینی فروش و سهم بازار؛
رشد یا حرکت مشتری؛
تحلیل سری و رگرسیون.

لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/d1tv
نظر شما درباره موضوع

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.