روزی برای مرور مسائل و چالش‌های صنعت

رابطه مستقیم حیات ما و رشد فناوری اطلاعات

یادداشتی از میثم رجبی، مدیرعامل رادین\ هدف از نام‌گذاری یک روز برای صنعتی خاص، توجه  ویژه به اثرات، مسائل و چالش‌های پیش روی آن صنعت است، اما به نظر برای فناوری اطلاعات، این روز بیشتر  یادآور این مطلب است که بشر دیگر بدون این فناوری امکان زندگی ندارد!

ارتباطات مبتنی بر فناوری آنچنان در جای‌جای زندگی ما جاری شده که نه‌تنها کیفیت زندگی، بلکه امکان حیات فردی و جمعی ما تابعی از وجود و رشد این فناوری شده است. خوشبختانه در ایران، کم‌و‌بیش همگام با سایر کشورهای پیشرو، این فناوری به‌صورت عمدتاً بومی توسعه پیدا کرده و عملاً محور توسعه کشور قرار گرفته است. همین امر باعث قدرت‌گرفتن فعالان این صنعت و طبیعتاً افزایش نگرانی‌ها از جانب سایر نهادهای سنتی صاحب قدرت شده که می‌تواند موجب اختلال در رشد این صنعت و از دست رفتن فرصت‌های بزرگ برای کشورمان شود.

در این شرایط  هماهنگی و تجمیع منابع از درون صنعت و تقویت سازوکارهای صنفی به‌عنوان مهم‌ترین مشق چند سال آتی برای نهادینه‌کردن رشد این صنعت، باید در دستور کار فعالان قرار گیرد تا برگشت‌پذیری از فناوری‌ها و خدمات این حوزه امکان‌پذیر نباشد.

همان‌طور که در هر موفقیت ملی، همه مردم سهیم هستند، این روز را به همه مردم ایران، به‌ویژه فعالان صنعت به‌عنوان لوکوموتیو توسعه تبریک گفته و امیدوارم مسئولیت‌پذیری ما محدود به کسب‌و‌کارمان نمانده و نسبت به تغییرات محیطی حساسیت بیشتری داشته باشیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.