زنان با رزومه استخدام می‌شوند مردان با ارزیابی!

تأثیر نگاه جنسیت‌زده بر فضای کار

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

طبق پژوهش‌ها، زنان بر اساس رزومه استخدام می‌شوند و ارتقا می‌گیرند و مردان بر اساس پتانسیلی که دارند. عملکرد مردان غالبا در مقایسه با عملکرد زنان بیشتر تخمین زده می‌شود. همین نگاه است که باعث می‌شود مادران توانایی خزیدن پسران را بیش از حد ارزیابی می‌کنند و دختران را دست‌کم بگیرند.

این دیدگاه‌های آلوده به جنسیت‌زدگی هنگامی که شاخص‌های بررسی ‌مشخص نیست، بارزتر نیز هست و باعث می‌شود افراد بیشتر به استنباط‌های شخصی اعتماد کنند و با همین روش فرایند ارتقای شغلی و امتیازدهی به بیراهه می‌رود.با گذشت زمان حتی انحرافات جزئی در ارزیابی عملکرد، تأثیر قابل‌توجهی در مسیر شغلی زنان ایجاد می‌کند. این تفاوت در ادراک قابلیت‌های زن و مرد مؤید این نکته است که چرا زنان بر اساس آنچه قبلا به دست آورده‌اند، استخدام می‌شوند و ارتقا می‌یابند، در حالی که مردان براساس پتانسیل‌هایی که از خود نشان می‌دهند، این روند برایشان اتفاق می‌افتد.

چنانچه تمایل دارید در راستای برابری جنسیتی در کسب‌و‌کار خود قدم بردارید، اطمینان حاصل کنید که همه اعضای تیم شما از تعصب جنسیتی ناخودآگاه در ارزیابی عملکرد مطلع هستند و با آگاهی انصاف را به به کار می‌بندند. در مورد ارزیابی عملکرد نیز هر چقدر شاخص‌ها قابلیت فهم و اندازه‌گیری بیشتری داشته باشند و معیارهایی واضح‌تر در اختیار داشته باشیم، فرایند استخدام و ارتقا نیز بهتر پیش می‌رود. آماده باشید تا ارزیابی‌های خود را تصحیح کنید و انتظارات همانندی از مردان و زنان داشته باشید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.