هوش مصنوعی از تخیل تا واقعیت

دوره شکوفایی هوش مصنوعی از سال 1957 تا 1974 بود که رایانه‌ها قادر به ذخیره اطلاعات بیشتری شدند، سرعت پردازش افزایش یافت، استفاده از آنها ارزان‌تر شد واین ابزارهای انقلابی بیش از پیش در دسترس بودند