کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

آلان

گویا حال هیچ‌کس خوب نیست! / نگاهی به شرکت‌های حوزه سلامت روان فعال در اروپا که توانسته‌اند بیشترین سرمایه را در سال‌های اخیر جذب کنند

تقریباً از هر پنج نفر، یک نفر دچار بیماری‌های روانی است، اما بسیاری از افراد برای درمان مجبورند در لیست انتظار متخصصان اعصاب و روان بمانند. بسیاری از افرادی هم که مشکلات حادتر دارند و باید بستری شوند، درمان‌شان به علت کمبود تخت در بیمارستان متوقف