کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

آینده در اشتراک است

آینده در اشتراک است / کتابی که با حمایت «وندار» منتشر شده است

انتشارات «راه پرداخت» کتاب «آینده در اشتراک است» نوشته تین‌زو و گیب وایزرت را با حمایت شرکت خدمات پرداخت اینترنتی «وندار» منتشر کرد. این کتاب را محمد رهبان ترجمه کرده است. کتاب «آینده در اشتراک است» از دو بخش و ۱۵ فصل با ۲۵۲ صفحه تشکیل شده که هدف