رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

ادبیات نوآوری

درباره برداشته شدن نام ابر آروان از فهرست تحریم اروپایی‌ها و ورود هزار میلیارد تومانی فولاد به اکوسیستم نوآوری

بیشترین ضربه را به اکوسیستم نوآوری کسانی زدند که خودشان را مهمان چند روزه این اکوسیستم می‌دانند؛ اهمیتی به اکوسیستم نمی‌دهند و مراقب هستند که فحش اکوسیستم را هم نخورند

کارنگ یکم منتشر شد

هفته‌نامه کارنگ با تمرکز بر اخبار و تحولات اقتصاد نوآوری شروع به کار کرد.