کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

استارتاپ فین‌تکی

راهکاردهی به فین‌تک‌ها / اکوی‌سافت ۱۲۵ میلیون دلار سرمایه جمع‌آوری کرد

اکوی‌سافت، ارائه‌دهنده راه‌حل‌های دیجیتال برای صنعت مالی، ۱۲۵ میلیون دلار سرمایه برای ارتقای موقعیت خود در بازار جذب کرده است. ۷۰ میلیون دلار از این بودجه از شرکت اینوستیسمنت کِبِک و دولت کِبِک و مابقی آن از سرمایه‌گذاران قبلی این شرکت تأمین شده