کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

اسلک

شوک به اسلک

مدیرعامل اسلک می‌گوید از رفتن مدیرعامل سلزفورس شوکه شده است