کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

اسپیل

اسپیل،‌ صدای سیاه‌پوستان / در توییتر سیاه چه می‌گذرد؟

کمتر نیروی فرهنگی‌ای تابه‌حال توانسته مانند توییتر سیاه تغییرات بزرگ ایجاد کند. توییتر سیاه به یک گروه از کاربران سیاه‌پوست گفته می‌شود که تعامل و مکالمات آنها اغلب ترند می‌شوند. یکی از این ترندها هشتگ «جان سیاهان مهم است» بود که توانست یک جنبش