کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

افزایش حقوق

جاب‌ویژن منتشر کرد: فعالان حوزه IT خواهان افزایش 34درصدی حقوق هستند

خبرهای مختلفی از انتهای سال گذشته در مورد افزایش حقوق در سال جدید شنیده می‌شود. جاب‌ویژن به همین بهانه گزارشی از میزان افزایش حقوق در سال 1402 و در گروه‌های شغلی مختلف منتشر کرده است. طبق این گزارش در بخش شغلی فناوری اطلاعات و در رده کارشناس و