کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

افشین کلاهی

در نشست «برنامه هفتم توسعه با محوریت اقتصاد دیجیتال» مطرح شد / در برنامه هفتم بیشتر دغدغه و نگرانی‌های حاکمیت دیده شده است

یکی از کلیدواژه‌های برنامه هفتم توسعه، حوزه اقتصاد دیجیتال است. از همین رو مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران، نشستی با عنوان «برنامه هفتم توسعه با محوریت اقتصاد دیجیتال» برگزار کرد. در این نشست، رضا باقری اصل، معاون امور دولت، مجلس و