کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

اقتصاد گیگ

گیگونومی؛ اکوسیستم‌سازی بر پایه اقتصاد گیگ / گفت‌و‌گو با محمدرضا قلعه‌نوی، رئیس رسته خدمات فناوری اطلاعات نصر تهران

محمدرضا قلعه‌نوی می‌گوید احتمالاً در سال ۱۴۰۲ وضعیت شرکت‌های حوزه آی‌تی بعد از تحمل ماه‌ها محدودیت و مهاجرت نیروی متخصص، بسیار سخت و شکننده باشد

عدالت در اقتصاد گیگ

پیشنهادهایی برای دستیابی به یک وضعیت عادلانه در کسب‌وکارهای پلتفرمی

کارگران پلتفرمی

اقتصاد پلتفرمی در کنار مزایایی که به همراه دارد، آسیب‌هایی را نیز به نیروی کار وارد می‌کند که از نظر اقتصادی و اجتماعی قابل‌تأملند