کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

امید امین‌زاده

کارنگ ۱۳۲ منتشر شد

شماره صدوسی‌ودوم هفته‌نامه کارنگ، با طراحی جدید و با عکس جلدی از حسین غضنفری، فعال حوزه رمزارز؛ امید امین‌زاده، معاون عملیات صرافی آبان‌تتر و محمد یعقوبی، مدیرعامل صرافی یوبیتکس منتشر شد. این افراد درباره رویداد هاوینگ بیت‌کوین و سناریوی قیمت این