کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

انتخابات انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر

انتخابات انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر برگزار شد / رویکرد آتی انجمن، افزایش فعالیت‌های صنفی است

روز دوشنبه 27 شهریورماه، انتخابات مجمع عمومی عادی انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور برگزار شد. در انتخابات هیئت‌مدیره و بازرس انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر، محمدحسین سجادی نیری با اخذ 47 رأی بیشترین آرا را در بین کاندیدا‌های شرکت‌کننده به خود اختصاص داد.