کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

انجمن مدیریت فناوری و نوآوری

با همکاری مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران / دوره آموزشی تحول دیجیتال در صنایع برگزار می‌شود

امروزه با سیر شتابان تغییر در مدل‌های تولید، کنترل کیفیت، ارزیابی، صادرات و بازارهای متفاوت که به واسطه ورود و گسترش فناوری اتفاق افتاده و خواهد افتاد، آشنایی با تحول دیجیتال و آماده شدن برای پیاده‌سازی آن برای صنایع، دیگر یک انتخاب نیست و یک الزام