مرور برچسب

اوبر

دلایل خسروشاهی برای کارگری در اوبر

مدیرعامل اوبر، دارا خسروشاهی، در تعطیلات آخر هفته به عنوان یکی از کارکنانِ بخش توزیع غذای این شرکت فعالیت کرد و در عرض سه ساعت و نیم، حدود 106 دلار به دست آورد؛ رقمی معادل 3/0 درصد از درآمد معمول روزانه‌اش. خسروشاهی در سال 2020 حدود 12