کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

اکوسیستم دیجیتال

آیا با پرداخت حقوق دلاری می‌توان جلوی مهاجرت منابع انسانی را گرفت؟ / رقابت شرکت‌های ایرانی با خارجی‌ها

یکی از ویژگی‌های برند کارفرمایی، نگهداشت نیروی کار یا به عبارتی منابع انسانی است. کسب‌وکارها برای نگهداشت منابع انسانی خود راه‌کارهای مختلفی در پیش می‌گیرند و سعی می‌کنند از این طریق برای افراد شرایط مناسبی فراهم کنند. راه‌کارهایی مانند ایجاد فرهنگ