کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

اکوسیستم SCF

در نشست تأمین مالی زنجیره تأمین مطرح شد / اکوسیستم SCF باید به بلوغ برسد

نشست ویژه تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF)، با حضور کارشناسان این حوزه در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در نشست اخیر فرصت‌ها و مزایای استفاده از روش‌های SCF در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی مورد بررسی قرار گرفت. تامین مالی زنجیره تامین