مرور برچسب

اینماد

اینجا سوئیس نیست

در حالی که از مقررات‌زدایی، حذف انحصار و تسهیل مجوز برای راه‌اندازی کسب‌وکارها صحبت می‌کنیم، پدیده‌ای به نام «اینماد» شکل گرفته که بسیاری معتقدند فرایند شروع و راه‌اندازی کسب‌وکار را به‌شدت سخت می‌کند. رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و