کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

اینوتکنیک

اپیزود شانزدهم پیشنهاد هفته / و اینک نئوبانک!

کتاب هفته: نئوبانک 2.0 حاصل گزارش جامعی از مؤسسه مدیچی در حوزه نئوبانک‌هاست. این کتاب تصویر کاملی از اکوسیستم نئوبانک‌ها در سطح جهانی به مخاطب ارائه می‌دهد. نئوبانک ۲.۰ به مدیران و صاحبان کسب‌وکارها و بانکداران، مدیران دولتی و تنظیم‌گران کمک