مرور برچسب

برنامه نویسی

نهمین ماراتون برنامه‌نویسی تلفن همراه کشور برگزار می‌شود

نهمین ماراتون برنامه‌نویسی تلفن همراه کشور دانشگاه صنعتی شریف به‌عنوان بزرگترین و معتبرترین رویداد در حوزه برنامه‌نویسی تلفن همراه، 20 الی 22 آبان‌ماه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود. این رویداد به همت گروه Sharif ICT ،