کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

بلژیک

تلفن‌های خود را خاموش کنید

قانون جدید بلژیک به کارمندان دولت این امکان را می‌دهد که در ساعات غیرکار، پاسخی به تماس‌های کاری ندهند