کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

بنیان‌گذاران زن

ایده‌هایی که در نطفه خفه شدند

نگاه مسئولان به همه‌ کسب‌وکارها به مثابه شغل کارمندی است که مقرری ماهیانه‌اش هیچ ارتباطی به مدیریت بهینه‌ هزینه‌های سازمان و رضایت مشتری ندارد