کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

بهمن عشقی

مسئولیت اجتماعی؛ رویکرد اتاق‌های پیشتاز در دنیا

بهمن عشقی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران باور دارد مسئولیت اجتماعی یکی از مسائل مهمی است که اتاق تهران در چهار سال گذشته سعی کرده در راستای آن گام‌های مؤثری بردارد. به گفته او این موضوع یک نقش تاریخی است که از قدیم تجار آن را بر عهده داشته‌اند، اما با