کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

بیدود

«زی‌رو» وارد حوزه حمل‌ونقل هوشمند شد / «زی‌رو» می‌تواند شکست «بیدود» راجبران کند

همین چند مدت پیش بود که خبر آمد بیدود، سامانه دوچرخه‌های هوشند اشتراکی، آنطور که مدیران آن اعلام کردند به خاطر عدم همکاری شهرداری، کارش تعطیل شده است. حالا در این شرایط استارتاپ دیگری پا به عرصه حمل‌ونقل هوشمند گذاشته که می‌خواهد با کمک تجارب بیدود،